Vaktmester har fått beskjed om å strø i bakgården.

69