Vaktmester har fått beskjed om at hovedporten ikke smekker i lås.

181