Vaktmestertjenester

Sameiet har avtale om vaktmestertjenester med Ren Service AS. Kontaktinformasjon til vaktmester finner du her.

Nedenfor finner du gjøremålene til vaktmester:

Ukentlige oppgaver:
Eiendommen besøkes 1 gang per uke, på fredager, av fast vaktmester. Da utføres:

 • Kontroll av samtlige lyspunkter, med utskifting av defekte pærer og lysrør.
 • Søppel tilrettelegges renholdsverket etter gjeldene rutiner – rydde rundt avfalls-, og pappbeholdere. Bortkjøring av skrot – faktureres ekstra for deponering og kjøring.
 • Feiing/blåsing av fortau, bakgård og fellesområder. Fjerning av plast, papir, sneiper og annet skjemmende avfall fra alle fortau-, felles- og grøntområder.
 • Kontrollere at alle oppgangsdører og porter smekker i lås. Dører, dørpumper og låser blir smurt opp og justert etter behov, og dørhåndtak sjekket at de sitter fast.

Periodiske oppgaver:
Det gis rapporter per e-post til styret hver gang om utført arbeid og forslag til eventuelle tiltak.

 • Stenge av vannet til utekraner samt lukke vinduer i kjeller og loft før frost.
 • Føre tilsyn av tekniske installasjoner som elektrisk anlegg, varmeanlegg og lignende i løpende dialog med styret. Tilsyn av varmtvanns- og varmeanlegg skjer i henhold til egen driftsinstruks som fastsettes av styret. Feilsituasjoner meldes til og løses i dialog med styret
 • Skader og mangler av enhver art på bygg og eiendom, rapporteres til kontaktperson i sameiet.
 • Hensatte gjenstander meldes fra om.
 • Fjerning av snø og is i trapp og foran innganger.
 • Male over tagging. Sameiet disponerer maling. Bruk av spylebil faktureres ekstra.
 • Spyle og feie søppelskuret i bakgården og portrommen hvert kvartal. Beholdere for søppel (i søppelskuret) og beholdere for papp (i portrommet ved oppgang D) skal vaskes utvendig samtidig.

Grøntområde:
Utføres uoppfordret i perioden mai-oktober. Estimert tid er 2 timer per uke.

 • Klipp av gress etter behov, minimum 3-4 ganger per måned i vekstperiode
 • Fjerning av ugress langs utvendig fasader og fortau.

Snørydding:

 • Maskinell fjerning av snø på asfaltert område utenfor alle inngangene til portrommene og asfaltert område i bakgård. Utføres uoppfordret etter hvert snøfall over 5 cm.
 • Strøing av alle ferdselsårer.
 • Feiing av ovenstående områder på våren for grus.

Trappevask/renhold:

Utføres hver uke i perioden november til april og hver 2. uke i perioden mai-oktober.

 • Renhold av 10 oppganger. Oppgangene vaskes fra øverste etg og helt ned.
 • Flekker på veggene som lar seg fjerne med såpe og vann fjernes 1 gang hver måned.
 • Støvtørk av postkasser hver gang.
 • Støvtørk av gelender hver mnd
 • Hovedrengjøring inkluderer vask av vegger, vinduer (såfremt vi kommer til uten bruk av lift), alle dører i oppganger, lamper, rekkverk, støvsamlere. Utføres 1 gang per år.