Valgkomiteen informerer

Kjære naboer,

I forbindelse med ordinært sameiermøte 29.april 2019 er det Valgkomiteens mandat å innstille kandidater til styret. Styret består pt av:

Styreleder André Langseth(valgt i 2018 for 2 år)
Styremedlem Hege Imerslund(valgt i 2018 for 2 år)
Styremedlem Anders Blix(valgt i 2018 for 2 år)
Styremedlem Margrethe Aaby(valgt i 2017 for 2 år)
Styremedlem Erik Mauseth (valgt i 2018 for 1 år – suppleringsvalg)
1. vara Randi Stokke(valgt i 2018 for 1 år)

I 2019 er følgende styreverv på valg:

2 styremedlemmer(2 år)
2 varamedlemmer(1 år)

Vi søker også nye medlemmer til Valgkomiteen.

Valgkomiteen oppfordrer samtlige sameiere som er interessert i disse vervene til å melde denne, med en kort begrunnelse om hvorfor til wenche.nag@gmail.com innen 5. mars. Ved spørsmål, kontakt Wenche på telefon 913 44 594.

Vennlig hilsen

på vegne av Valgkomiteen

Wenche Nag