Historisk vedlikeholdsoversikt

Historisk vedlikeholdsoversikt over oppgraderinger, vedlikehold og rehabilitering i Sameiet Bjerregaards gate 29

 • 2020

  Nytt porttelefonanlegg
  Hele porttelefonanlegget ble skiftet ut. Beboere som ønsket det kunne velge video som tilvalg.

 • 2019

  Oppussing av oppganger og portaler
  Oppgangene fikk ny belysning, postkasser og oppslagstavler og ble malt i nye farger.

  Portalene fikk ny belysning og ble malt på nytt.

  https://www.bjerra29.no/oppussing-av-oppganger-portrom/

 • 2018

  Sikring mot rotter
  Vaktmesterboden og flere kjellere ble gjennomgått og fysisk sikret mot inntrenging av rotter.

  Ventiler
  Tilluftsventiler montert i oppgang B og E for bedring av luftsirkulasjonen i kjellerne.

  Nettsiden
  Skiftet ut nettsidens tema for enklere å kunne publisere tilpasset innhold.

 • 2017

  Rørprosjektet
  Avslutning av prosjekt for utskifting av alle vann og avløpsrør samt rehabilitering av bad som tilvalg. Den gamle samlesiden for rørprosjektet finner du her: https://www.bjerra29.no/rorprosjektet/

  Rens av takrenner
  Alle sameiets takrenner ble renset av Høyden AS
  Utekraner for vanning av planter montert på felles takterrasser i oppgangene A, B, C, D, F, G, H og J. Oppgangene E og K hadde dessverre ikke tilgang til vanntilkobling på loftene.

  Saksbehandlingverktøy
  Installert, spesialtilpasset og tatt i bruk saksbehandlingverktøyet HESK Helpdesk for oppfølging av alle henvendelser til styret. Verktøyet vil hjelpe beboere og styret med bedre oversikt, sporbarhet og historikk i dialogene spesielt over tid og mellom forskjellige styresammensetninger. Tjenesten driftes og vedlikeholdes av styret på sameiets webhotell.

  Pipevifter
  Installert pipevifter (Exodraft) på fire pipeløp der flere loftsleiligheter hadde store problemer med røykinnsig.

  Sotluker
  Byttet og utbedret flere sotluker i pipeløp i kjellere.

  Kjellervinduer
  Skiftet flere knuste kjellervinduer.

  Vinduer og terrassedører loftsleiligheter
  Flere vinduer ble skiftet og flere terrassedører rehabilitert i loftsleilighetene (på sameiers egen regning).

 • 2016

  Rørprosjektet
  Oppstart av prosjekt for utskifting av alle vann og avløpsrør samt rehabilitering av bad som tilvalg. Samlesiden for rørprosjektet finner du her: https://www.bjerra29.no/rorprosjektet/

  Fjernvarme
  Gjennomført overgang fra oljefyring til fjernvarme for radiatorvarme og varmt tappevann.

  Oppslagstavle
  Ny felles oppslagstavle m/lys montert på søppelskuret (display.no).

  Utelamper hovedport
  Ny fasadebelysning (VOSS fra Norlys) montert på begge sider av hovedporten.

 • 2015

  Ny nettside
  Nettsiden til sameiet ble oppgradert med nytt design og publiseringsplattform.

  Brikkesystem
  Nytt låssystem med elektroniske nøkkelbrikker montert på alle fellesdører i hele bygården.

  Sykkelpumpe
  Ny elektrisk sykkelpumpe.

 • 2014

  E-postvarsling
  System for e-postvarsling fra styret til alle sameiere ble etablert (nyhetsbrevet).

  Brannvarslingsanlegg
  Nytt felles brannvarslingsanlegg montert i hele bygården.

  Sykkelstativ
  Nytt to etasjes sykkelstativ.

 • 2013

  Vinduer
  106 vinduer er blitt skiftet (på sameiers egen regning). Leverandør: Vemundsvik snekkerfabrikk. Installasjon: Gjerdrum Byggservice.

  Dører
  Alle inngangsdører som ikke er godkjente branndører skal være byttet ut innen 1. oktober. Installasjon: Gjerdrum Byggservice.

  Luftekanaler
  Luftekanaler boret i loftsleilighetene, for å bedre luftsirkulasjon og hindre fukt.

  Oljefyr
  Brenner i oljefyrenfyren til venstre for oppgang E skiftet.

  Pumpe
  Sirkulasjonspumpe for varmtvann i oppgang D skiftet.

 • 2012

  Takrenner
  Utbedring av takrenner (flikking der skader hadde oppstått).

  Fasade
  Fasadereparasjoner (flikking på sprekker og andre murskader).

  Murskader
  Reparasjon av murskader i oppgang A (som oppstod under sprengning ifm bygging av studentboligene tvers over gaten).

  Blomsterpotter
  4 nye utepotter innkjøpt til gårdsrommet.

  Gitter og låser
  Installasjon av smekklåser i portene ut mot Frederikke Qvamsgate, samt gitter over portene – for å hindre at noen kan klatre over.

  Fasade
  Injisering av tettemasse i sprekker i kjellerveggen i oppgang K og G – for å redusere vanninntrenging.

 • 2010

  Varmekabler
  Oppgradering av varmekabler i takrenner for hindre istapper om vinteren. Det ble montert termostat, slik at kablene bare står på når det er behov for dem.

  Tak
  Rehabilitering av tak. Ny takpapp. Arbeidene ble gjennomført av Hesselberg Tak.

 • 2009

  Takterrassene
  Takterrassene ble rehabilitert (ferdigstilt i 2010).

 • 2004

  Fyrkjeler
  Fyrkjelene ble skiftet ut.

 • 2003

  Porttelefoner
  Nye porttelefoner ble installert.

  Fasader
  Den ytre grunnmuren ble malt. Småskader på mur og fasade ­hovedsakelig på fasadene som vender inn mot gårdsrommet ­ ble reparert og malt samtidig.

  Tak
  Taket i portrommet ved oppgang D. ble reparert og isolert på nytt i 2003.

 • 2001

  Tak
  Ytre blikk-tak fra oppgang E til K ble utbedret på grunn av lekkasjer. Nytt tak i to-lags takpapp ble lagt på hele bygården.

 • 2000

  Oppganger
  Oppgangene ble malt og ytterligere flikket på og vedlikeholdt i 2003.

 • 1999

  Belysning og lekeområdet
  Det ble montert flere lys i portrommene. Lekeområdet ble oppgradert til gjeldende krav i 1999.

 • 1996

  Utvendige fasader
  Fasadene ut mot gaten ble pusset opp og etterisolert.

 • 1995

  Innvendige fasader
  Fasadene inn mot gårdsrommet ble pusset opp og etterisolert.

 • 1993

  Oppgangsdører
  Oppgangsdørene ble skiftet i 1993.

 • 1991

  Felles takterrasser
  Vedlikehold av tak og felles takterrasser.

 • 1989

  Brannsikkerhet
  Brannvarslingsanlegget ble installert.

 • 1981

  Nye stigeledninger
  Stigeledninger for strøm til leiligheter skiftet ut.